Lấy ý kiến nghiên cứu rà soát, đánh giá và sửa đổi 9 Luật thuế

  1. Ngày đăng: 18-03-2022 14:04:35
  2. Lượt xem: 858
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 858 Lượt xem

(03/3/2022) Lấy ý kiến nghiên cứu rà soát, đánh giá và sửa đổi 9 Luật thuế

09 Luật thuế này bao gồm: Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

> Tra cứu các luật thuế hiện hành tại đây


Nội dung: đánh giá tổng quan về những kết quả đạt được trong thời gian thực hiện;) Những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành luật; Đánh giá cụ thể trên từng nhóm vấn đề như: Đối tượng chịu thuế; Đối tượng nộp thuế; Cơ sở tính thuế; Phương pháp xác định số thuế phải nộp; Khai thuế, tính thuế,… và Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

lay y kien nghien cuu ra soat danh gia va sua doi 9 luat thue
Lấy ý kiến nghiên cứu rà soát, đánh giá và sửa đổi 9 Luật thuế (Ảnh minh họa) 

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang khẩn trương lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để xây dựng Đề cương báo cáo nghiên cứu, rà soát, đánh giá 09 Luật thuế bao gồm: Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Những nội dung mà Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan có liên quan báo cáo nghiên cứu, rà soát, đánh giá 09 Luật thuế này bao gồm: Đánh giá tổng quan về những kết quả đạt được trong thời gian thực hiện;) Những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thi hành luật; Đánh giá cụ thể trên từng nhóm vấn đề như: Đối tượng chịu thuế; Đối tượng nộp thuế; Cơ sở tính thuế; Phương pháp xác định số thuế phải nộp; Khai thuế, tính thuế,… và Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, căn cứ trên từng Luật thuế sẽ có những đánh giá, đề xuất trên từng khía cạnh riêng. Ví dụ: đối với Luật Thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đánh giá thêm các nội dung về: (i) mức độ phù hợp của Khung và mức thuế BVMT hiện hành đến mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa đang thuộc đối tượng chịu thuế và (ii) mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Đối với Thuế thu nhập cá nhân, các nội dung về: Thu nhập được miễn thuế; Thuế suất và Giảm trừ gia cảnh là những nội dung được quan tâm.

Đối với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cần đánh giá cụ thể về Biểu thuế; Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ và các nội dung liên quan đến miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu....
 

Mọi ý kiến góp ý của doanh nghiệp, vui lòng gửi về Văn phòng VINACAS (email: info@vinacasvn.org) để tập hợp và trình cấp có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của doanh nghiệp.  


P.V.
Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin