Khen thưởng nhà nước

Thành tích cá nhân

STT Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 (Ông) ĐÀO VĂN CHÂN Số 155/QĐ-BNN-TCCB 25-01-2014 Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”
2 (Ông) PHẠM VĂN CÔNG Số 155/QĐ-BNN-TCCB 25-01-2014 Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”
3 (Ông) NGUYỄN VĂN CHIỂU Số 155/QĐ-BNN-TCCB 25-01-2014 Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”
4 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH Số 155/QĐ-BNN-TCCB 25-01-2014 Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”
5 (Ông) KS PHẠM ĐÌNH THANH Số 2860/QĐ-BNN-TCCB 28-10-2010 Thứ trưởng Vũ Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
6 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH Số 2860/QĐ-BNN-TCCB 28-10-2010 Thứ trưởng Vũ Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
7 (Ông) KS PHẠM VĂN NGUYÊN Số 2860/QĐ-BNN-TCCB 28-10-2010 Thứ trưởng Vũ Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
8 (Ông) KS NGUYỄN VĂN LÃNG Số 2860/QĐ-BNN-TCCB 28-10-2010 Thứ trưởng Vũ Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
9 (Ông) KS PHẠM VĂN ĐẨU Số 2860/QĐ-BNN-TCCB 28-10-2010 Thứ trưởng Vũ Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
10 (Ông) HỒ NGỌC CẦM số 1255/QĐ-TTg 30-12-2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phát triển SX, chế biến, XK SP điều và XD VINACAS Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
11 (Ông) NGUYỄN THÁI HỌC số 1255/QĐ-TTg 30-12-2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phát triển SX, chế biến, XK SP điều và XD VINACAS Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
12 (Ông) NGUYỄN MỸ số 1255/QĐ-TTg 30-12-2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phát triển SX, chế biến, XK SP điều và XD VINACAS Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
13 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH số 1255/QĐ-TTg 30-12-2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Phát triển SX, chế biến, XK SP điều và XD VINACAS Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
14 (Ông) PHẠM VĂN NGUYÊN Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
15 (Ông) PHẠM ĐÌNH THANH Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
16 (Ông) PHẠM VĂN ĐẨU Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
17 (Ông) THÁI NGUYỄN HUỆ CHÍ Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
18 (Ông) PHAN XUÂN LONG Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
19 (Ông) NGUYỄN XUÂN KHÔI Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
20 (Bà) HUỲNH HỒNG NGÂN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
21 (Ông) TRẦN BÍCH PHƯƠNG Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
22 (Ông) PHẠM VĂN CÔNG Số 1605/QĐ/BNN 15-05-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
23 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH Số 1605/QĐ/BNN 15-05-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
24 (Ông) NGUYỄN VĂN CHIỂU Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
25 (Ông) ĐÀO VĂN CHÂN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
26 (Ông) BẠCH KHÁNH NHỰT Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
27 (Ông) ĐẶNG HOÀNG GIANG Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
28 (Ông) TẠ QUANG HUYÊN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
29 (Ông) NGUYỄN QUỐC NHƯ Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
30 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
31 (Bà) NGUYỄN THỊ KIM NGA Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Thành tích tập thể

STT Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2860/QĐ-BNN-TCCB 28-10-2010 Thứ trưởng Vũ Văn Tám Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
2 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 3037/QĐ-BNN-TCCB 24-12-2013 Bộ trưởng Cao Đức Phát Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, SX-KD, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 Cờ Thi đua của Bộ NN-PTNT
3 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 20/QĐ/CTN 14-01-2003 CTN TRẦN ĐỨC LƯƠNG Huân chương Lao động hạng Ba
4 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2602/QĐ/BNN 28-06-2016 Thứ trưởng LÊ QUỐC DOANH Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
5 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 4131/QĐ/BCT 31-10-2017 BT TRẦN TUẤN ANH Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
6 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2721/PTM/TĐKT 29-10-2015 CT VŨ TIẾN LỘC Bằng khen Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam
7 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
8 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 6540/QĐ/BCT 24-07-2014 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
9 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 1274/QĐ/CTN 23-07-2013 CTN TRƯƠNG TẤN SANG Huân chương Lao động hạng Nhì
10 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2086/QĐ/TTg 16-11-2010 TTg NGUYỄN TẤN DŨNG Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
11 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 1164/QĐ/BCT 14-03-2012 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
12 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2860/QĐ/BNN 16-11-2010 BT CAO ĐỨC PHÁT Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT