Khen thưởng nhà nước

Thành tích cá nhân

STT Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 (Ông) PHẠM VĂN NGUYÊN Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
2 (Ông) PHẠM ĐÌNH THANH Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
3 (Ông) PHẠM VĂN ĐẨU Số 1151/QĐ/BNN 06-04-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
4 (Ông) THÁI NGUYỄN HUỆ CHÍ Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
5 (Ông) PHAN XUÂN LONG Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
6 (Ông) NGUYỄN XUÂN KHÔI Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
7 (Bà) HUỲNH HỒNG NGÂN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
8 (Ông) TRẦN BÍCH PHƯƠNG Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
9 (Ông) PHẠM VĂN CÔNG Số 1605/QĐ/BNN 15-05-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
10 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH Số 1605/QĐ/BNN 15-05-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
11 (Ông) NGUYỄN VĂN CHIỂU Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
12 (Ông) ĐÀO VĂN CHÂN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
13 (Ông) BẠCH KHÁNH NHỰT Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
14 (Ông) ĐẶNG HOÀNG GIANG Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
15 (Ông) TẠ QUANG HUYÊN Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
16 (Ông) NGUYỄN QUỐC NHƯ Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
17 (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
18 (Bà) NGUYỄN THỊ KIM NGA Số 721/QĐ/BNN 07-03-2016 Thứ trưởng TRẦN THANH NAM Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Thành tích tập thể

STT Tên Quê Quán Quyết Định Ngày Ký Người Ký Thành Tích Tặng Thưởng
1 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 20/QĐ/CTN 14-01-2003 CTN TRẦN ĐỨC LƯƠNG Huân chương Lao động hạng Ba
2 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2602/QĐ/BNN 28-06-2016 Thứ trưởng LÊ QUỐC DOANH Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
3 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 4131/QĐ/BCT 31-10-2017 BT TRẦN TUẤN ANH Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
4 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2721/PTM/TĐKT 29-10-2015 CT VŨ TIẾN LỘC Bằng khen Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam
5 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 4992/QĐ/BCT 22-05-2015 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
6 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 6540/QĐ/BCT 24-07-2014 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
7 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 1274/QĐ/CTN 23-07-2013 CTN TRƯƠNG TẤN SANG Huân chương Lao động hạng Nhì
8 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2086/QĐ/TTg 16-11-2010 TTg NGUYỄN TẤN DŨNG Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
9 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 1164/QĐ/BCT 14-03-2012 BT VŨ HUY HOÀNG Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
10 HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM Số 2860/QĐ/BNN 16-11-2010 BT CAO ĐỨC PHÁT Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT