phan minh thong Phan Minh Thông

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh, một trong những tập đoàn xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất Việt Nam. Ngoài hồ tiêu, Phúc Sinh còn tham gia chế biến, thương mại và xuất khẩu cà phê, hạt điều,...