Hơn 80 dòng hàng nông nghiệp sắp miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

  1. Ngày đăng: 03-03-2024 17:49:58
  2. Lượt xem: 142
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 142 Lượt xem

(29/2/2024) Hơn 80 dòng hàng nông nghiệp sắp miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

Đó là điểm mới tại Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT (Thông tư 01) ngày 2/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành và có hiệu lực từ 20/3/2024...

hon 80 dong hang nong nghiep sap mien kiem tra chuyen nganh truoc thong quan
Các dòng hàng được cắt giảm gồm: 04 dòng hàng kiểm dịch động vật thủy sản và gần 80 dòng hàng kiểm dịch thực vật.

Thông tư số 01 quy định về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2024 và thay thế Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021; thay thế mục 3.1, mục 4, mục 8, mục 9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 bằng các mục tương ứng tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT; Bãi bỏ Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022; Bãi bỏ Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022.

Tổng cục Hải quan cho biết so với Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT, Thông tư số 01 có nhiều điểm mới, điển hình là việc cắt giảm nhiều dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. Đồng thời, bổ sung mới, chuyển một số mặt hàng vào danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc ban hành Thông tư 01 để thực hiện yêu cầu cắt giảm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại các Nghị quyết của Chính phủ, cũng như phù hợp với quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Việc xây dựng thông tư này là một trong những giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

"Tại Phụ lục II Thông tư số 01 quy định về Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cắt giảm hơn 80 dòng hàng so với Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT".

Tổng cục Hải quan

Theo đó, các dòng hàng được cắt giảm gồm: 4 dòng hàng kiểm dịch động vật thủy sản thuộc nhóm 15.04 (Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học), gồm các mã HS: 1504.10.20, 1504.10.90, 1504.20.10, 1504.20.90 và khoảng gần 80 dòng hàng kiểm dịch thực vật.

Việc cắt giảm các dòng hàng nhằm thực hiện theo yêu cầu của các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ yêu cầu: “Tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Việc rà soát, sửa đổi danh mục thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng: (i) Cắt giảm các mặt hàng có mức độ rủi ro rất thấp hoặc gần như không có rủi ro; (ii) Bổ sung danh mục mặt hàng miễn, giảm kiểm tra chuyên ngành".

Bên cạnh đó, tại Phụ lục III Thông tư số 01 quy định về Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng thêm nhiều dòng hàng so với Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT.

Cụ thể, Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT trước đây chỉ quy định 3 sản phẩm hàng hóa gồm: “Tinh bò sữa, bò thịt"; “Muối công nghiệp"; “Keo dán gỗ có chứa hàm lượng formaldehyde tự do" là hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan.

Theo quy định mới tại Thông tư 01, Phụ lục III đã được bổ sung thêm mới mặt hàng máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp (HS 8424: Thiết bị phun dùng trong nông nghiệp) và các mặt hàng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm thức ăn chăn nuôi vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng hóa là thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (gồm: thức ăn truyền thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh) theo quy định tại Nghị định 46/2022/NĐ-CP và các quy chuẩn Việt Nam đều áp dụng biện pháp công bố hợp quy “Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật".

Biện pháp kiểm tra này không có “Thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành".

Như vậy, các mặt hàng này sẽ không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan nữa (Phụ lục II) mà chuyển sang Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra sau thông quan (Phụ lục III).

Các lọai thức ăn chăn nuôi khác: “Thức ăn đậm đặc", “Thức ăn bổ sung" vẫn thuộc danh mục hàng hóa kiểm tra nhập khẩu trước thông quan.

Ngoài ra, Phụ lục I Thông tư 01 bổ sung thêm 01 bảng mã số HS đối với danh mục giống cây trồng lâm nghiệp so với Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT, nâng tổng số danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lên 27 bảng mã HS.

Được biết, việc bổ sung bảng mã HS đối với danh mục giống cây trồng lâm nghiệp để đảm bảo thống nhất với Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
 

Trâm Anh
Nguồn: VNEconomy

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin