Thông tư về kiểm tra ATTP sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc thực vật (đăng lại)

  1. Ngày đăng: 20-09-2019 08:35:15
  2. Lượt xem: 233
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 233 Lượt xem

(20/9/2019) Thông tư về kiểm tra ATTP sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc thực vật (đăng lại)

Ngày 28/12/2018 Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT qui định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.
thong tu ve kiem tra attp san pham xuat khau co nguon goc thuc vat  dang lai
Thông tư gồm 3 chương, 7 điều. Trong điều 4 qui định, trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu, thủ tục kiểm tra ATTP với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu được thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân xuất khẩu nộp một bộ hồ sơ theo quy định đến Chi cục kiểm dịch thực vật vùng, trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu (sau đây gọi là Cơ quan kiểm tra);
- Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công;
- Kể từ khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cơ quan kiểm tra sẽ xem xét: nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận để giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì phải thông báo và nêu rõ nội dung cần bổ sung;
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan kiểm tra phải kiểm tra hồ sơ lô hàng và ra thông báo kết quả kiểm tra theo Phụ lục II của Thông tư này hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
Hồ sơ thực hiện thủ tục xem chi tiết tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT.


Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 22/2/2019.

Xem chi tiết Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT tại đây.

Thủy Chung (Nguồn: VITIC)
Nguồn: VinaNet

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin