Vỏ hạt điều thô và phế phẩm có được miễn thuế hay không? (cập nhật chính sách)

 1. Ngày đăng: 24-03-2024 12:37:53
 2. Lượt xem: 141
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 141 Lượt xem

(24/3/2024) Vỏ hạt điều thô và phế phẩm có được miễn thuế hay không? (cập nhật chính sách)

Hội đồng Thông tin thuộc Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) nhận được câu hỏi của quý doanh nghiệp như sau:
>> Vỏ hạt điều thô và phế phẩm có được miễn thuế hay không?


vo hat dieu tho va phe pham co duoc mien thue hay khong  cap nhat chinh sach
CÂU HỎI
Doanh nghiệp của chúng tôi là DN tư nhân, 100% vốn VN, nhập khẩu hạt điều thô từ Nigeria và Bờ Biển Ngà theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Theo quy định, 100% sản phẩm sau chế biến ra sẽ phải xuất khẩu, không được tiêu thụ nội địa? Tuy nhiên, đối với phụ phẩm và phế phẩm (vỏ cứng, vỏ lụa, bã) được sinh ra từ nguyên liệu nhập khẩu trên có được phép tiêu thụ nội địa hay không? Mức thuế quy định cụ thể như thế nào? Vinacas vui lòng hỗ trợ DN chúng tôi các văn bản liên quan đến nội dung này để DN chúng tôi có cơ sở làm việc với hải quan.

TRẢ LỜI
Qua nghiên cứu các quy định liên quan và tham khảo cơ quan Hải quan, Thuế, Chúng tôi xin trả lời như sau:
 1. Phụ phẩm và phế phẩm (vỏ cứng, vỏ lụa, bã) được sinh ra từ nguyên liệu nhập khẩu có được phép tiêu thụ nội địa hay không?
Tại khoản 6, điều 1, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 12, Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định:
4. Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khẩu khi chuyển tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế."

Như vậy:
Phụ phẩm và phế phẩm (vỏ cứng, vỏ lụa, bã) được sinh ra từ nguyên liệu nhập khẩu được phép tiêu thụ nội địa, được miễn thuế nhập khẩu, không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế.
(Xin quý doanh nghiệp tham khảo Thông báo số: 818/TB-HQTB, ngày 20/4/2021 của Chi cục Hải quan Trảng bàng, Tây Ninh)
 1. Mức thuế quy định cụ thể như thế nào?
 1. Vỏ cứng, vỏ lụa, xác bã điều xếp vào loại nào? Có chịu thuế GTGT không?
 • Căn cứ theo khoản 1, điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính:
* Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.
- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính thì:
“Ví dụ các sản phẩm sau đây là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống không phải kê khai, tỉnh nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại:
...
7. Phế phẩm, phụ phẩm của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản như tấm; trấu; đầu tôm; vỏ tôm; đầu cá; xương cá....ở khâu kinh doanh thương mại cũng thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT".
 
          - Căn cứ Công văn số: 10315/TCHQ-TXNK về “thuế GTGT theo TT219.", ngày 19/8/2014 của Tổng cục Hải quan thì:


              “+ Mặt hàng trấu, đầu tôm, vỏ tôm, đầu cá, xương cá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu".

Như vậy,
 • VỎ ĐIỀU (Cứng và Lụa)  là mặt hàng được tách ra từ HẠT ĐIỀU THÔ để lấy NHÂN tương tự TRẤU, TẤM được tách ra từ THÓC để lấy GẠO.
 • BÃ VỎ HẠT ĐIỀU (HAY XÁC BÃ DẦU ĐIỀU) là PHẾ PHẨM khi ép vỏ hạt điều để lấy dầu điều
Theo quy định trên, VỎ ĐIỀU (Cứng và Lụa), BÃ VỎ HẠT ĐIỀU (HAY XÁC BÃ DẦU ĐIỀU) LÀ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT
Tuy nhiên, đi vào trường hợp cụ thể thì còn phụ thuộc vào NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA LÀ AI.

 
 1.  Chi tiết về Thuế GTGT với vỏ cứng, vỏ lụa, xác bã điều
Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2013 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, quy định:
“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì theo tỷ lệ 1% trên doanh thu."

NHƯ VẬY
 1. Nếu quý doanh nghiệp là DNTN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 • Nếu bán vỏ cứng, vỏ lụa, bã điều cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
 • Nếu bán vỏ cứng, vỏ lụa, bã điều cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%
 1. Nếu quý doanh nghiệp là DNTN nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT: Theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.
Các Văn bản được trích dẫn làm căn cứ pháp lý trên đây, quý Công ty có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng Internet hoặc trực tiếp tra cứu tại Website của Cơ quan ban hành.
 1. Lưu ý thêm
Hiện nay, một số cơ quan thuế địa phương có thể vẫn chưa thống nhất về thuế GTGT với BÃ ĐIỀU. Qua tìm hiểu của chúng tôi, có nơi cho rằng: Bã điều tạo thành sau quá trình chế biến (Ép vỏ lấy dầu), do đó khi đem bán phải áp thuế suất 10%.

Vấn đề này đã được Tổng Cục Thuế  trả lời rõ tại Công văn số: 2301/TCT-CS ngày 01/6/2017 v/v thuế GTGT mặt hàng bã vỏ hạt điều . Quý doanh nghiệp tham khảo theo đường dẫn sau: Công văn 2301/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã vỏ hạt điều (thuvienphapluat.vn)

Nếu có bất cứ vấn đề vướng mắc nào trong sản xuất kinh doanh, Quý Công ty đừng phân vân khi liên hệ với chúng tôi. Vinacas luôn nỗ lực cao nhất trong chức năng, nhiệm vụ của mình để đồng hành và hỗ trợ Hội viên và doanh nghiệp trong ngành.

Kính chúc Quý Công ty phát triển mạnh và bền vững, góp phần vào sự phát triển của ngành Điều Việt Nam. 

Trân trọng./.


Trần Hữu Hậu – Phó Tổng Thư ký VINACAS
UVTT Hội đồng Thông tin VINACAS


 

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin