Thay đổi thời gian tổ chức chương trình cấp QG về XTTM Nhật Bản sang tháng 11/ 2023

  1. Ngày đăng: 14-08-2023 13:19:12
  2. Lượt xem: 570
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 570 Lượt xem

(14/8/2023) Thay đổi thời gian tổ chức chương trình cấp QG về XTTM Nhật Bản sang tháng 11/ 2023

Ngày 11/8/2023, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đã có công văn số 55/CV-HHĐ gửi Bộ Công Thương (thông qua Cục XTTM) v/v: Xin điều chỉnh thời gian triển khai Chương trình cấp quốc gia về XTTM: “Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản", nội dung như sau:
thay doi thoi gian to chuc chuong trinh cap qg ve xttm nhat ban sang thang 11  2023
Hình minh họa - Nhật Bản - Nguồn: IT

Trước hết, Hiệp hội Điều Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại thời gian vừa qua.

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2023, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) được phê duyệt là đơn vị chủ trì của Chương trình cấp quốc gia về XTTM “Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản", tổ chức tháng 9 năm 2023 tại TP. Tokyo, TP. Hokkaido – Nhật Bản.

Ngay sau khi nhận được quyết định kể trên, Hiệp hội Điều Việt Nam đã tiến hành triển khai ngay một số thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, theo đề nghị của nhiều doanh nghiệp ngành điều, giai đoạn tháng 9, tháng 10 năm 2023 có một số sự kiện đột xuất và quan trọng của ngành điều và hạt thế giới, nên có một số doanh nghiệp lớn tham dự; bên cạnh đó, doanh nghiệp đề nghị Hiệp hội có thêm thời gian chuẩn bị để chương trình XTTM tại thị trường Nhật Bản được triển khai tốt nhất,.. Vì vậy Hiệp hội Điều Việt Nam kính đề nghị Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại cho phép thay đổi thời gian tổ chức Chương trình cấp quốc gia về XTTM “Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Nhật Bản" theo thời gian mới là tháng 11 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

K/T Chủ tịch VINACAS
Phó Chủ tịch Thường trực Bạch Khánh Nhựt (đã ký)

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin