Khen thưởng tỉnh

 • Tên
  (Ông) ĐỖ THÀNH TRUNG
 • Cơ quan
  TRẠM BVTV PHÚ RIỀNG - BÌNH PHƯỚC
 • Quê quán
  Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Trạm trưởng
 • Ngày ký
  01-06-2016
 • Người ký
  Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh
 • Quyết định
  Số 04/2016/QĐKT/HHĐ
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Chủ tịch VINACAS
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách