Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Cơ quan
  VINACAS
 • Quê quán
  135 Pastuer, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  24-07-2014
 • Người ký
  BT VŨ HUY HOÀNG
 • Quyết định
  Số 6540/QĐ/BCT
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách