Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Cơ quan
  VINACAS
 • Quê quán
  135 Pastuer, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  23-07-2013
 • Người ký
  CTN TRƯƠNG TẤN SANG
 • Quyết định
  Số 1274/QĐ/CTN
 • Tặng thưởng
  Huân chương Lao động hạng Nhì
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách