Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Cơ quan
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Quê quán
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  24-12-2013
 • Người ký
  Bộ trưởng Cao Đức Phát
 • Quyết định
  Số 3037/QĐ-BNN-TCCB
 • Tặng thưởng
  Cờ Thi đua của Bộ NN-PTNT
 • Thành tích
  Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, SX-KD, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013
 • Quản lý

Quay lại Danh sách