Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  (Ông) ĐÀO VĂN CHÂN
 • Cơ quan
  Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS)
 • Quê quán
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Phó Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS)
 • Ngày ký
  25-01-2014
 • Người ký
  Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu
 • Quyết định
  Số 155/QĐ-BNN-TCCB
 • Tặng thưởng
  Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”
 • Thành tích
  Đã có công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam
 • Quản lý

Quay lại Danh sách