Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  (Ông) KS PHẠM VĂN ĐẨU
 • Cơ quan
  Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS)
 • Quê quán
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Chuyên gia ngành điều
 • Ngày ký
  28-10-2010
 • Người ký
  Thứ trưởng Vũ Văn Tám
 • Quyết định
  Số 2860/QĐ-BNN-TCCB
 • Tặng thưởng
  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT
 • Thành tích
  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010
 • Quản lý

Quay lại Danh sách