Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH
 • Cơ quan
  Hiệp hội cây điều Việt Nam (VINACAS)
 • Quê quán
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Tổng Thư ký Hiệp hội cây điều Việt Nam (VINACAS)
 • Ngày ký
  30-12-2002
 • Người ký
  Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
 • Quyết định
  số 1255/QĐ-TTg
 • Tặng thưởng
  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Thành tích
  Phát triển SX, chế biến, XK SP điều và XD VINACAS
 • Quản lý

Quay lại Danh sách