Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  (Ông) PHẠM ĐÌNH THANH
 • Cơ quan
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM - VINACAS
 • Quê quán
  135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Chuyên gia Hiệp hội
 • Ngày ký
  06-04-2016
 • Người ký
  Thứ trưởng TRẦN THANH NAM
 • Quyết định
  Số 1151/QĐ/BNN
 • Tặng thưởng
  Kỷ niệm chương ngành Nông nghiệp VN
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách