Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  (Bà) NGUYỄN THỊ KIM NGA
 • Cơ quan
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM - VINACAS
 • Quê quán
  135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Ủy viên Ban Thường vụ - TB NNND
 • Ngày ký
  07-03-2016
 • Người ký
  Thứ trưởng TRẦN THANH NAM
 • Quyết định
  Số 721/QĐ/BNN
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách