Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  (Ông) NGUYỄN ĐỨC THANH
 • Cơ quan
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM - VINACAS
 • Quê quán
  135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
  Chủ tịch Hiệp hội
 • Ngày ký
  22-05-2015
 • Người ký
  BT VŨ HUY HOÀNG
 • Quyết định
  Số 4992/QĐ/BCT
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách