Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Cơ quan
  VINACAS
 • Quê quán
  135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  31-10-2017
 • Người ký
  BT TRẦN TUẤN ANH
 • Quyết định
  Số 4131/QĐ/BCT
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách