Khen thưởng nhà nước

 • Tên
  HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM
 • Cơ quan
  VINACAS
 • Quê quán
  135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Thường trú
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  29-10-2015
 • Người ký
  CT VŨ TIẾN LỘC
 • Quyết định
  Số 2721/PTM/TĐKT
 • Tặng thưởng
  Bằng khen Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam
 • Thành tích
 • Quản lý

Quay lại Danh sách