Khen thưởng nhà nước

  • Tên
    (Ông) HỒ NGỌC CẦM
  • Cơ quan
    Hiệp hội cây điều Việt Nam (VINACAS)
  • Quê quán
  • Thường trú
  • Chức vụ
    Chủ tịch Hiệp hội
  • Ngày ký
    30-12-2002
  • Người ký
    Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
  • Quyết định
    số 1255/QĐ-TTg
  • Tặng thưởng
    Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Thành tích
    Phát triển SX, chế biến, XK SP điều và XD VINACAS
  • Quản lý

Quay lại Danh sách