Khen thưởng nhà nước

 • Họ và tên
  Phạm Ngọc Hợi
 • Ông/bà
  Ông
 • Cơ quan
 • Quê quán
  Xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Thường trú
  Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc
 • Chức vụ
 • Ngày ký
  28-06-2018
 • Người ký
  Đặng Thị Ngọc Thịnh
 • Quyết định
  1055/QĐ-CTN
 • Tặng thưởng
  Huân chương kháng chiến hạng nhì
 • Thành tích
  Đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 • Quản lý
  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin khác

 
Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) được thành lập vào năm 1990 theo Quyết định số 346 NN -TCCB/QĐ ngày 29 tháng 11 năm 1990 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ NN và PT Nông thôn). VINACAS là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và các cá nhân làm nhiệm vụ: trồng, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh hạt điều và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cây điều; tự nguyện thành lập Hiệp hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, giúp nhau cùng phát triển, khuyến nghị hội viên nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu của ngành điều, để ngành điều phát triển bền vững, có vị trí xứng đáng trong và ngoài nước để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
 
 

Quay lại Danh sách